wz

Chemoterapie protinádorová

"Léčba! dávkami cytostatik, tedy látek pro buňky toxických.

Tato terapie svým zásahem do buněčného cyklu nádorové buňky brání této buňce v dalším dělení.

Avšak tento postup není přesně zacílen, proto léčba cytostatiky postihuje i zdravé buňky.

zdroj zde

 

Intravenózní podání

Nitrožilní (i.v.) podání léku je zřejmě nejčastější způsob aplikace protinádorové medikamentózní léčby.

 Injekci je možné dát do kterékoli povrchové žíly. Pokud nemocný „žíly nemá“ nebo při nutnosti dlouhodobé nebo často opakované nitrožilní aplikace,

nebo pokud lék relativně slabé povrchové žíly příliš dráždí, je možno léky podat i do hlouběji uložené velké žíly za pomocí portu nebo Hickmanova katétru.

Lékař může lék podávat injekční stříkačkou (to se někdy označuje jako bolus, bolusové podání), nebo lék do žíly odkapává (infúze).

 Infúze se podává v případě, kdy je lék nutno naředit do většího množství tekutiny, aby nedráždil žílu, nebo pokud je předepsána delší doba podávání (například 30 minut, či déle).

V některých případech se podává kontinuální infúze, která trvá řadu hodin nebo i několik dní.

Použití přenosných pump nebo infúzorů umožňuje podávání kontinuální infúze i mimo nemocnici (doma).

 

A nyní co znamená chemoterapie podle některých přednášek na youtube

- hořčičný plyn Yperit a atom vodíku

- lékaři, kteří provádějí na pacientovi chemoterapii mají na sobě ochranný oblek a rukavice šíře až 2 cm

- tento plyn nelze přivádět do žil běžným způsobem, jelikož by žíly rozleptal

- vpravuje se přímo do srdce, kde objem žíly je dostatečně velký (užívá se katétr)

- okamžitá otrava těla

- mnoho pacientů zemře na léčbu, než na průběh rakoviny

zpět